O hipotezie Erdosa dla skojarzen w hipergrafach.

Data 

24/04/2012 - 10:15

Referent 

Katarzyna Mieczkowska