Rozróżnianie sąsiadów w grafach - algorytmy wspomagane kombinatorycznym twierdzeniem o zerach

Data 

29/05/2012 - 10:15

Referent 

Jakub Przybyło (AGH)

Abstrakt