O pewnej hipotezie uogólniającej twierdzenie Dilwortha.

Data 

24/01/2012 - 10:15

Referent 

Bartłomiej Bosek (UJ)