O gęstych podgrafach planarnych grafów o dużym minimalnym stopniu.

Data 

18/10/2011 - 10:15

Referent 

Tomasz Łuczak