O pewnych twierdzeniach granicznych w nieprzemiennej probabilistyce

Data 

26/10/2004 - 12:00

Referent 

Wojciech Mlotkowski, Uniwersytet Wroclawski