Poszukiwanie i wykorzystanie globalnej wypukłosci problemów kombinatorycznych

Data 

14/12/2004 - 11:00

Referent 

Marek Kubiak, Politechnika Poznanska