O gęstych grafach nie zawierających trójkątów

Data 

21/10/2003 - 12:00

Referent 

Tomasz Łuczak