Trójkolorowe liczby Ramseya dla ścieżek i cykli

Data 

25/11/2003 - 11:00

Referent 

Tomasz Dzido, Uniwersytet Gdański