Liczba Ramseya dla trzech długich, parzystych cykli

Data 

09/12/2003 - 11:00

Referent 

Agnieszka Figaj