Minimalne bazy losowych podzbiorów geometrii rzutowych

Data 

10/02/2004 - 11:00

Referent 

Anna Łyczkowska