Przybliżanie maksymalnego skojarzenia (takiego, które posiada maksymalną liczbę krawędzi) w rozproszonym, synchronicznym modelu obliczeń

Data 

22/10/2002 - 12:00

Referent 

Michał Hańćkowiak