O pewnych problemach typu Thuego w Kombinatoryce i Teorii Liczb

Data 

12/11/2002 - 11:00

Referent 

Jarosław Grytczuk