Przybliżanie maksymalnego skojarzenia w rozproszonym modelu obliczeń

Data 

06/05/2003 - 12:00

Referent 

Michał Hańćkowiak