O trójkątach w bazach dużych podgrafów grafów losowych

Data 

16/10/2001 - 12:00

Referent 

Andrzej Ruciński