Kolorowanie krawędziowe O(Delta log n) kolorami w rozproszonym modelu obliczeń

Data 

23/10/2001 - 12:00

Referent 

Michał Hańćkowiak