Siła nieregularności hipergrafów jednostajnych

Data 

13/11/2001 - 11:00

Referent 

HMarcin Anholcer