Zastosowanie metody probabilistycznej w problemach typu Thuego

Data 

18/12/2001 - 11:00

Referent 

Jarosław Grytczuk