Najrzadsze grafy Ramseya sa pełne! (i inne myśli nieuczesane z obrzeży teorii)

Data 

12/03/2002 - 11:00

Referent 

Andrzej Ruciński