O tym jak skonstruować rzadki graf zawierający wszystkie grafy r-regularne

Data 

10/10/2000 - 12:00

Referent 

Andrzej Ruciński