Prawie optymalna konstrukcja grafu uniwersalnego

Data 

21/11/2000 - 11:00

Referent 

Andrzej Ruciński