O pewnym uogólnieniu pojęcia doskonałości

Data 

24/04/2001 - 12:00

Referent 

Leszek Kaniecki