Rozproszone algorytmy wykonywania niezależnych zadań w sieciach z usterkami procesorów

Data 

15/05/2001 - 12:00

Referent 

Dariusz Kowalski