Liczba maksymalnych podzbiorów wolnych od sum w zbiorze {1,2,...,n}, czyli rozstrzygnięcie hipotezy Camerona i Erdösa

Data 

18/01/2000 - 11:00

Referent 

Tomasz Łuczak