Zastosowanie teorii grafów w kryptoanalizie różnicowej, część 1

Data 

14/03/2000 - 11:00

Referent 

Tomasz Tyksiński