Zastosowanie teorii grafów w kryptoanalizie różnicowej, część 2

Data 

21/03/2000 - 11:00

Referent 

Tomasz Tyksiński