Symetryczne grafy samodopełniające

Data 

30/05/2000 - 12:00

Referent 

Wojciech Peisert, Uniwersytet Wrocławski