Podwykładniczy algorytm on-line dla problemu pokrywania częściowego porządku łańcuchami - zarys dowodu. (Subexponentialalgorithm for on-line chain partitioning problem- sketch of proof)

Data 

17/11/2009 - 11:00

Referent 

Tomasz Krawczyk