Problem Schinzla o liczbie rozwiązań kongruencji liniowej

Data 

05/01/2010 - 11:00

Referent 

Karol Cwalina (UW)