Nowe oszacowania w twierdzeniu Freimana

Data 

23/02/2010 - 11:00

Referent 

Tomasz Schoen