Rozwiązanie hipotezy McDiarmida-Reeda dla dużej podklasy grafów heksagonalnych

Data 

02/03/2010 - 11:00

Referent 

Rafał Witkowski