Algorytm aproksymujący MVC w pewnych podklasach grafów

Data 

16/03/2010 - 11:00

Referent 

Wojciech Wawrzyniak