Losowe grafy przecięć i analiza sieci rzeczywistych

Data 

20/04/2010 - 12:00

Referent 

Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska