Zastosowania algorytmicznej wersji lematu lokalnego w problemach Thuego

Data 

01/06/2010 - 12:00

Referent 

Jarosław Grytczuk