Identyfikacja grafów prostych nieskierowanych minimalizujacych najmniejsza wartosć własna macierzy przyległosci wierzchołków dla zadanej liczby wierzchołków i krawędzi

Data 

28/10/2008 - 11:00

Referent 

Aneta Sawikowska