Odwrotny problem spektralny dla grafow kwantowych

Data 

25/11/2008 - 11:00

Referent 

Marlena Nowaczyk