Zastosowanie teorii gier do tworzenia gier symulacyjnych wspomagąjacych zarządzanie projektami informatycznymi

Data 

10/03/2009 - 11:00

Referent 

Monika Rosińska