Równoważność losowego grafu przecięć i G(n,p) dla &alpha>4

Data 

05/05/2009 - 12:00

Referent 

Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska