Rownoległe wyznaczanie skojarzeń w gęstych hipergrafach

Data 

02/06/2009 - 12:00

Referent 

Edyta Szymańska