L_1 norma wspolczynnikow Fouriera zbiorow Bohrowskich

Data 

30/10/2007 - 11:00

Referent 

Tomasz Schoen