Algorytmy genetyczne- wprowadzenie

Data 

06/11/2007 - 11:00

Referent 

Joanna Berlinska