Metody losowe przy konstrukcji obrazow cyfrowych

Data 

27/11/2007 - 11:00

Referent 

Tomasz Gdala