Algorytm do pozyskiwania reguł tłumaczenia z niewielkiego korpusu równoległego

Data 

04/12/2007 - 11:00

Referent 

Tomasz Kowalski