O tym, jak rzadkie hipergrafy Knesera do konstrukcji egzotycznych ideałów wykorzystac można

Data 

18/03/2008 - 11:00

Referent 

Tomasz Łuczak