Derandomizacja Bombowego Lematu, czyli jak szybko zanurzyć graf w graf

Data 

13/10/1998 - 12:00

Referent 

Andrzej Ruciński