Derandomizacja na miarę, czyli co zrobić kiedy małe przestrzenie są wciąż za duże

Data 

20/10/1998 - 12:00

Referent 

Edyta Szymańska