Jeszcze szybsze obliczanie skojarzenia maksymalnego w rozproszonym modelu obliczeń

Data 

27/10/1998 - 11:00

Referent 

Michał Hańćkowiak