Monotoniczność indukowanych własności ramseyowskich

Data 

17/11/1998 - 11:00

Referent 

Andrzej Ruciński