O tym jak szybko (być może najszybciej) wygrać grę ramseyowską

Data 

24/11/1998 - 11:00

Referent 

Małgorzata Bednarska