O pewnych własnościach losowych SIG-grafów

Data 

08/12/1998 - 11:00

Referent 

Monika Sperling