Ciągi arytmetyczne w gęstych podzbiorach liczb naturalnych: dowód Rotha i uogólnienie Gowersa

Data 

05/01/1999 - 11:00

Referent 

Tomasz Łuczak